ความหมายของคำว่า "ขาวจ่านผ่าน"

ขาวจ่านผ่าน ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาวจ่านผ่าน [ ขาว - จ่าน - ผ่าน ] : หมายถึง ขาวละลานตา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาวจ่านผ่าน"

ขาวจ่านผ่าน คือขาวแบบละลานตา ขาวบาดตาบาดใจ เช่น

ย่างลงท่ง เห็นเห็ดต้อป้อ ขาวจ่านผ่านเต็มท่ง หมายถึง เดินตามทุ่งนา เห็นเห็ดตะเผาะ ขึ้นเต็มท้องทุ่ง ขาวละลานตา

กระดาษขาววางอยู่กลางสนามหญ้า ถืกแสงตาเว็น ขาวจ่านผ่าน หมายถึง กระดาษขาววางอยู่กลางสนามหญ้า ยามต้องแสงอาทิตย์ ขาวละลานตา

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:22:22
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด