ความหมายของคำว่า "ขาวออกลอก"

ขาวออกลอก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาวออกลอก [ ขาว - ออก - ลอก ] : หมายถึง ขาววอก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาวออกลอก"

ขาวออกลอก คือขาวเหมือนไปเปื้อนฝุ่นผง แป้งขาวๆ จนดูขาววอก ซึ่งก็คล้ายๆ กับขาวโอกโลก แต่ขาวออกลอก จะให้ความรู้สึกที่เปื้อนขาวน้อยกว่า เช่น

ลิเก ทาหน้าขาวออกลอก หมายถึง ลิเก ทาหน้าขาววอก

บ่าวหน่อ อยากขาว ไปนอนเกียกลานมัน จนโตขาวออกลอก หมายถึง บ่าวหน่อ อยากผิวขาว จึงไปนอกคลุกลานมันสำปะหลัง จนตัวขาววอก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:22:56
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด