ความหมายของคำว่า "ขาวโอกโลก"

ขาวโอกโลก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาวโอกโลก [ ขาว - โอก - โลก ] : หมายถึง ขาววอก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาวโอกโลก"

ขาวโอกโลก คือขาวเหมือนไปเปื้อนฝุ่นผงแป้งขาวๆ จนดูขาววอก เช่น

เจ๊กเล่นงิ้ว ทาหน้าขาวโอกโลก หมายถึง เจ๊กเล่นงิ้ว ทาหน้าขาววอก

บ่าวหน่อเอาแป้งสิงคโปร์ทาหน้า ขาวโอกโลก จนจำบ่ได้ หมายถึง บ่าวหน่อใช้แป้งสิงคโปร์ทาหน้าขาววอก จนจำไม่ได้

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:23:06
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด