ความหมายของคำว่า "ขี่กระบอง,ขี้ใต้"

ขี่กระบอง,ขี้ใต้ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี่กระบอง,ขี้ใต้ [ ขี่ - กระ - บอง,ขี้ - ใต้ ] : หมายถึง ไม้ผุผสมกับน้ำมันยางธรรมชาติใช้จุดไฟแทนตะเกียงน้ำมัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี่กระบอง,ขี้ใต้"

สมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจะใช้ขี้กะบองส่องไฟ

หมายถึง

สมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้า ชาวบ้านใช้ยางไม้จุดไฟ เพื่อส่องสว่าง

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:23:35
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด