ความหมายของคำว่า "ขี่กระบอง"

ขี่กระบอง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี่กระบอง [ ขี่ - กระ - บอง ] : หมายถึง ไม้ผุผสมกับน้ำมันยางธรรมชาติใช้จุดไฟแทนตะเกียงน้ำมัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี่กระบอง"

สมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจะใช้ขี้กะบองส่องไฟ

หมายถึง

สมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้า ชาวบ้านใช้ยางไม้จุดไฟ เพื่อส่องสว่าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:57:56
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด