ความหมายของคำว่า "ขี้กะตก"

ขี้กะตก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้กะตก [ ขี้ - กะ - ตก ] : หมายถึง ยางของต้นไม้ที่หล่นลงตามพื้นดิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้กะตก"

ลูกหล่า เอาขี้กะตกมาให้แม่ดังไฟแน่.. 

แปลว่า ลูก เป็นเอาขี้กะตกมาให้แม่ใช้ก่อไฟหน่อย 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:58:46
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด