ความหมายของคำว่า "ขี้กะตก , ขี้ตก ,ขี้โป้"

ขี้กะตก , ขี้ตก ,ขี้โป้ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้กะตก , ขี้ตก ,ขี้โป้ [ ขี้ - กะ - ตก , ขี้ - ตก ,ขี้ - โป้ ] : หมายถึง ยางของต้นไม้ที่หล่นลงตามพื้นดิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้กะตก , ขี้ตก ,ขี้โป้"

ลูกหล่า เอาขี้กะตกมาให้แม่ดังไฟแน่.. 

แปลว่า ลูก เป็นเอาขี้กะตกมาให้แม่ใช้ก่อไฟหน่อย 

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:23:51
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด