ความหมายของคำว่า "กระติบข้าว"

กระติบข้าว ภาษาอีสาน หมายถึง

กระติบข้าว [ กระ - ติบ - ข้าว ] : หมายถึง ก่องใส่ข้าวเหนียวสุก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระติบข้าว"

เช่น แม่ใหญ่สี เจ้าสิพายกระติบเข่าไปใสน้อ แปลว่า ยายสีจะสะพายกล่องข้าวเหนียวไปไหนหรอ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:43:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด