ความหมายของคำว่า "ขี้เข็บ"

ขี้เข็บ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้เข็บ [ ขี้ - เข็บ ] : หมายถึง ตะขาบ

( อังกฤษ : centipede.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้เข็บ"

อย่าไปย่างกลางค่ำกลางคืน ขี้เข็บสิตอด

หมายถึง

อย่าเดินเวลามืดๆ เดี๋ยวจะขาบจะต่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-21 18:08:35
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด