ความหมายของคำว่า "ขี่แข่ว"

ขี่แข่ว ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี่แข่ว [ ขี่ - แข่ว ] : หมายถึง ขี้ฟัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี่แข่ว"

ป้าด...คือขี่แข่วหลายแท้ 

โห..ทำไมขี้ฟันเยอะจัง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:30:32
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด