ความหมายของคำว่า "ขี้ซีก , ขี้สีก"

ขี้ซีก , ขี้สีก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ซีก , ขี้สีก [ ขี้ - สีก ] : หมายถึง น้ำครำ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ซีก , ขี้สีก"

น้ำขี้สีกมันสกปรกหลาย

หมายถึง

น้ำคร่ำมันสกปรกมาก

โอย...ญ่างกายมาฮอดบ้านหลังนี่เหม็นขี่สีกโวย 

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:25:21
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด