ความหมายของคำว่า "ขี้ซีก"

ขี้ซีก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ซีก [ ขี้ - ซีก ] : หมายถึง น้ำครำ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ซีก"

น้ำขี้สีกมันสกปรกหลาย

หมายถึง

น้ำคร่ำมันสกปรกมาก

โอย...ญ่างกายมาฮอดบ้านหลังนี่เหม็นขี่สีกโวย 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:09:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด