ความหมายของคำว่า "ขีนขัด"

ขีนขัด ภาษาอีสาน หมายถึง

ขีนขัด [ ขีน - ขัด ] : หมายถึง ขัดข้อง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขีนขัด"

บ่ขีนขัด 

ไม่ขัดข้อง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:27:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด