ความหมายของคำว่า "ขี้โผ่น"

ขี้โผ่น ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้โผ่น [ ขี้ - โผ่น ] : หมายถึง พุง,ท้อง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้โผ่น"

หมอนี้ขี้โผ่นใหญ่แท้ 
แปลว่า หมอนี้ พุงใหญ่จัง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:11:52
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด