ความหมายของคำว่า "ขี้โผ่น,ขี้โผ่"

ขี้โผ่น,ขี้โผ่ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้โผ่น,ขี้โผ่ [ ขี้ - โผ่น ] : หมายถึง พุง,ท้อง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้โผ่น,ขี้โผ่"

หมอนี้ขี้โผ่นใหญ่แท้ 
แปลว่า หมอนี้ พุงใหญ่จัง

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:30:53
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด