ความหมายของคำว่า "ขี้พื้นปาก"

ขี้พื้นปาก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้พื้นปาก [ ขี้ - พื้น - ปาก ] : หมายถึง ลักษณะคล้ายกับว่าโดนนินทา เป็นขี้ปากของชาวบ้าน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้พื้นปาก"

อย่าเฮ็ดบ่ถืกฮีตถืกครองเดี๋ยวสิเป็นขี้พื้นปากคน

แปลว่า

อย่าทำอะไรที่มันไม่ถูกครรลองคองธรรม เดี๋ยวจะเป็นขี้ปากชาวบ้าน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:28:06
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด