ความหมายของคำว่า "ขี้มักย้อง"

ขี้มักย้อง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้มักย้อง [ ขี้ - มัก - ย้อง ] : หมายถึง บ้ายอ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้มักย้อง"

จังแม่นขี้มักย้องแท้หล่ะ ย้องยิ้มเป้ยเสย-บ้ายอจริง ชมแล้วยิ้มแฉ่งหน้าตาเฉย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:28:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด