ความหมายของคำว่า "ขี้เมี่ยง,ขี่เหมี่ยง"

ขี้เมี่ยง,ขี่เหมี่ยง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้เมี่ยง,ขี่เหมี่ยง [ ขี้ - เมี่ยง ] : หมายถึง สนิม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้เมี่ยง,ขี่เหมี่ยง"

มีดเจ้าคือ มีตะขี้เหมี่ยงแท้หน้อ สิไปฟันอีหยังเข่าบ้อ เอาๆปฝนถ่าแหม แปลว่า มีดคุณ ทำไมมีแต่สนิม อย่างนี้จะไปฟันอะไรได้ เอาไปลับไป ฝน คือ ลับ

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:30:13
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด