ความหมายของคำว่า "ขี้ล่าย,ขี้ฮ้าย"

ขี้ล่าย,ขี้ฮ้าย ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ล่าย,ขี้ฮ้าย [ ขี้ - ล่าย ] : หมายถึง ขีเหร่,ดูไม่ดี ไม่น่าดู มีความหมายเดียวกับคำว่า ผู้ฮ้าย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ล่าย,ขี้ฮ้าย"

บักนั้น มันขี้ล่ายอีหลีเนาะ 
แปลว่า หมอนั้น มันขี้เหร่จริงๆ

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:28:23
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด