ความหมายของคำว่า "ขี้ล่าย"

ขี้ล่าย ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ล่าย [ ขี้ - ล่าย ] : หมายถึง ขีเหร่,ดูไม่ดี ไม่น่าดู มีความหมายเดียวกับคำว่า ผู้ฮ้าย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ล่าย"

บักนั้น มันขี้ล่ายอีหลีเนาะ 
แปลว่า หมอนั้น มันขี้เหร่จริงๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:10:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด