ความหมายของคำว่า "ขี่หมินหม่อ"

ขี่หมินหม่อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี่หมินหม่อ [ ขี่ - หมิน - หม่อ ] : หมายถึง เขม่าก้นหม้อ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี่หมินหม่อ"

เอาขี่หมินหม่อมาทาหน่าเฮ็ดเป็นผีหลอก 

เอาเขม่าก้นหม้อมาทาหน้าทำเป็นผี

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:29:22
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด