ความหมายของคำว่า "ขี่หิน"

ขี่หิน ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี่หิน [ ขี่ - หิน ] : หมายถึง ก้อนหิน,ลูกหิน,หิน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี่หิน"

หล่าไปก่นขี่หินมาถมหลุมนี่แน๊ แปลว่า หนูไปขุดหินมากลบหลุมนี้หน่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:29:30
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด