ความหมายของคำว่า "ขุโคบ"

ขุโคบ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขุโคบ [ ขุ - โคบ ] : หมายถึง ร่วงพรู,หล่นกราว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขุโคบ"

ความหมายเหมือนกับคำว่า ขู แปลว่าร่วง

เพิ่มคำขยายด้วยคำว่าโคปเข้ามา หมายถึง ร่วงแบบพรูลงมาเลย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:31:22
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด