ความหมายของคำว่า "กระต่า"

กระต่า ภาษาอีสาน หมายถึง

กระต่า [ กระ - ตา ] : หมายถึง ตระกร้าใส่ของต่างๆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระต่า"

เช่น ยายสีหิ่วกะต่าหมาก กำลังสิไปนา หมายถึง ยายสีหิ้วตะกร้าใส่หมากกำลังจะไปทุ่งนา

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 11:24:20
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด