ความหมายของคำว่า "เข็ดแข่ว,เข็ดแข้ว"

เข็ดแข่ว,เข็ดแข้ว ภาษาอีสาน หมายถึง

เข็ดแข่ว,เข็ดแข้ว [ เข็ด - แข่ว ] : หมายถึง เสียวฟัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เข็ดแข่ว,เข็ดแข้ว"

เข็ดแข่วแท้น้อ กินหยังกะบ่แซบ  หมายถึง เข็ดฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:17:21
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด