ความหมายของคำว่า "เข็ดแข่ว"

เข็ดแข่ว ภาษาอีสาน หมายถึง

เข็ดแข่ว [ เข็ด - แข่ว ] : หมายถึง เสียวฟัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เข็ดแข่ว"

เข็ดแข่วแท้น้อ กินหยังกะบ่แซบ  หมายถึง เข็ดฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:17:32
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด