ความหมายของคำว่า "เขิง"

เขิง ภาษาอีสาน หมายถึง

เขิง [ เขิง ] : หมายถึง กระด้งใบเล็กๆเรียกว่า เขิง ใบใหญ่ เรียกว่า กระด้ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เขิง"

อีหล่าไปเอาเขิงมาให้แม่แน่ แปลว่า หนูไปเอากระด้งมาให้แม่หน่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:18:08
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด