ความหมายของคำว่า "กระแต"

กระแต ภาษาอีสาน หมายถึง

กระแต [ กระ - แต่ ] : หมายถึง กระแต,กระรอก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระแต"

เช่น บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์ กระรอก กระแต กะมีหลาย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:44:10
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด