ความหมายของคำว่า "เขี่ยน"

เขี่ยน ภาษาอีสาน หมายถึง

เขี่ยน [ เขี่ยน ] : หมายถึง เปลี่ยน -ย้าย-หรือทำให้เป็นฝอยเส้นเล็กเส้นน้อย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เขี่ยน"

พ่อใหญ่ดำผูกควายไว้ ก็เลยบอกให้หลานไปย้ายหรือเปลียนที่ที่ผูกควายไว้ว่า 

บักหล้า ไปเขี่ยนควายให้แหน่เด้อ หรือ บักหล้าไปย้ายควายให้แหน่ 

แปลว่า หนูไปย้ายที่ผูกควายใหม่ให้หน่อย 

สว่นที่แปลว่าทำให้เป็นเส้นฝอย เช่น แม่สิเขี่ยนหน่อไม้เอาไว้ซุป เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:18:13
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด