ความหมายของคำว่า "แข่งแดด,แข่งฝน"

แข่งแดด,แข่งฝน ภาษาอีสาน หมายถึง

แข่งแดด,แข่งฝน [ แข่ง - แดด - แข่ง - ฝน ] : หมายถึง ฝ่าแดด ,ฝ่าฝน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แข่งแดด,แข่งฝน"

แข่งแดด แข่งฝน หมายถึง ตากแดดตากลม

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:14:06
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด