ความหมายของคำว่า "แข่งแดดแข่งฝน"

แข่งแดดแข่งฝน ภาษาอีสาน หมายถึง

แข่งแดดแข่งฝน [ แข่ง - แดด - แข่ง - ฝน ] : หมายถึง ฝ่าแดด ,ฝ่าฝน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แข่งแดดแข่งฝน"

แข่งแดด แข่งฝน หมายถึง ตากแดดตากลม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:20:12
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด