ความหมายของคำว่า "แข่นอั้นตั้น"

แข่นอั้นตั้น ภาษาอีสาน หมายถึง

แข่นอั้นตั้น [ แข่น - อั้น - ตั้น ] : หมายถึง ลักษณะอาการแน่น สมบูรณ์ เนื้อแน่น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แข่นอั้นตั้น"

คำว่าแข่น หมาย ถึง แน่น ,เนื้อๆ หรือ เน้นๆ เช่น เอาแข่นๆ หมายถึง เอาเนื่้อๆ ไม่เอาน้ำ

เมื่อรวมกับคำว่า "อั้นตั้น" ซึ่งมักจะหมายถึง เนื้อหนัง ,กล้ามเนื้อ เช่นเวลาพูดถึงคนที่เนื้อแน่น ก็มักจะใช้คำว่า "แข่นอั้นตั้น" นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค : บ่าวสี เพิ่นไถนาดู๋ เนื้อ เพิ่นแข่นอั้นตั้น ปานนักกีฬา

ความหมาย :  บ่าวสี ไถนาทุกวัน เลยเนื้อแน่น เหมือนกับนักกีฬา

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:14:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด