ความหมายของคำว่า "แข่วซวก"

แข่วซวก ภาษาอีสาน หมายถึง

แข่วซวก [ แข่ว - ซวก ] : หมายถึง ฟันเหยิน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แข่วซวก"

แข่วบักออย ปานบักจก ทรงคือสิสวบหน้าเฮาได้อยู่
แปลว่าไอ้อย ฟันมันเหยินเกือบจะทิ่มหน้าเราได้แล้ว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:14:28
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด