ความหมายของคำว่า "คกมอง"

คกมอง ภาษาอีสาน หมายถึง

คกมอง [ คก - มอง ] : หมายถึง ครกกระเดื่อง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คกมอง"

ส่วนประกอบ ครกมอง คกมอง สมัยโบราณ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:31:39
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด