ความหมายของคำว่า "คนไค"

คนไค ภาษาอีสาน หมายถึง

คนไค [ คน-ไค ] : หมายถึง คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คนไค"

ฮ่วย จารย์ใหญ่ เลาคนไคอยู่เด้อ แปลว่า จารย์ใหญ่ เป็นคนพอใช้ได้อยู่นะ

อีหล่าคนไค แปลว่า ลูกสาวคนน่ารัก 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-12-26 09:49:11
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด