ความหมายของคำว่า "คนฮู้ผู้ดี"

คนฮู้ผู้ดี ภาษาอีสาน หมายถึง

คนฮู้ผู้ดี : หมายถึง เป็นคนที่นิสัยดี,เรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คนฮู้ผู้ดี"

(ตัวอย่าง) น้องจีจ้าเลาเป็นคนฮู้ผู้ดีคือหยั๋งนี่ 

(แปล) น้องจีจ้าเขาเป็นคนที่นิสัยดี เรียบร้อยมากเลย

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-07-27 00:06:46
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด