ความหมายของคำว่า "แกงเจาะ"

แกงเจาะ ภาษาอีสาน หมายถึง

แกงเจาะ [ แกง - เจาะ ] : หมายถึง แกงใส่น้ำนิดๆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แกงเจาะ"

เช่น แกงอย่าใส่น้ำหลายเด้อ เฮ็ดเอาะเจาะกะพอแล้ว  แปลว่า ทำแกงให้ใส่น้ำนิดๆก็พอ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:31:27
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด