ความหมายของคำว่า "คอง"

คอง ภาษาอีสาน หมายถึง

คอง [ คอง ] : หมายถึง รอ,ตั้งหน้าตั้งตารอ,คอยจารีตประเพณี

( อังกฤษ : Still waiting you)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คอง"

ให้คองถ่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่  แปลว่า ให้รออีกกี่พันปี ให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่

"อ้ายบ่าวรุทธิ์สิมาหาน้องบ่มื้ออื่น 
ถ้าบ่มา น้องกะสิบ่คองทาง" 

พี่รุทธิ์ จะมาหาน้องไหม พรุ่งนี้ 
ถ้าไม่มา น้องจะได้ไม่ตั้งหน้าตั้งตารอ 

อ้ายบ่าวหน่อ คือย่างที่ลี่ ๆ แท้น้อ 
บ่คองไผเลยตั๊วนิ 

พี่หน่อ เดินลิ่ว ๆ เลย 
ไม่รอใครเลยนะเนี่ย 

ฮีตคอง แปลว่า จารีต ครรลองคองธรรม จารีตประเพณี

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-12 23:01:14
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด