ความหมายของคำว่า "คองคอย"

คองคอย ภาษาอีสาน หมายถึง

คองคอย [ คอง - คอย ] : หมายถึง อคอย,รอถ้า,คอย (พบมากในผญา)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คองคอย"

คองคอยถ้า หลายเวลาได้พ้นผ่าน 

แปลว่า รอคอย จนวันเวลาเนิ่นนานผ่านไป 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:32:54
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด