ความหมายของคำว่า "คอบ"

คอบ ภาษาอีสาน หมายถึง

คอบ [ คอบ ] : หมายถึง บอกกล่าว,แจ้งให้รู้,บนบอก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คอบ"

สิไปทำงานกรุงเทพฯ ไปคอบพ่อใหญ่แน่เด้อ 
แปลว่า จะไปทำงานที่กรุงเทพฯ ก็ไปบอกกล่าวพ่อใหญ่หน่อยนะ 

คำว่า คอบ คือการบอกกล่าวให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทราบ รวมทั้งการบนบาน บอกสิ่งศักดิ์สิทธ์หรือเคารพนับถือ เรียกว่าคอบ ดั่งคำว่า ไปลา มาคอบ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:33:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด