ความหมายของคำว่า "ค่อย"

ค่อย ภาษาอีสาน หมายถึง

ค่อย [ ค่อย ] : หมายถึง ตัวเราเอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ค่อย"

ข่อยสิไปตลาด

แปลว่า ตัวฉันจะไปตลาด

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:14:17
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด