ความหมายของคำว่า "ค่อย,ข่อย,ข้อย"

ค่อย,ข่อย,ข้อย ภาษาอีสาน หมายถึง

ค่อย,ข่อย,ข้อย [ ค่อย ] : หมายถึง ตัวเราเอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ค่อย,ข่อย,ข้อย"

ข่อยสิไปตลาด

แปลว่า ตัวฉันจะไปตลาด

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:33:19
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด