ความหมายของคำว่า "คักแล้ว"

คักแล้ว ภาษาอีสาน หมายถึง

คักแล้ว [ คัก - แล้ว ] : หมายถึง ดีแล้ว,เข้าท่าแล้ว

( อังกฤษ : Sure)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คักแล้ว"


เซียงรุทธิ์ ร้องเพลงคักแล้ว

แปลว่า เซียงรุทธิ์ ร้องเพลงเข้าท่าแล้ว

คำ ว่า คักแล้ว บางทีก็แปลว่า เกินไป มากไป มากแล้ว ใช้ขยายคำอื่น เช่น หิวคักแล้ว แปลว่า หิวมากแล้ว อิ่มคักแล้ว แปลว่า อิ่มมากแล้ว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-22 20:20:40
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด