ความหมายของคำว่า "คันแท"

คันแท ภาษาอีสาน หมายถึง

คันแท [ คัน - แท ] : หมายถึง คูนา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คันแท"

ยามไปใส่เบ็ด ให้ยางนำคันแท อย่าไปบู๋ป่าข้าวคะเจ้า แปลว่า เวลาไปใส่เบ็ดให้เดินตามคูนา อย่าเดินในป่าข้าว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:19:50
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด