ความหมายของคำว่า "คันยู,ห่ม,คันห่ม"

คันยู,ห่ม,คันห่ม ภาษาอีสาน หมายถึง

คันยู,ห่ม,คันห่ม [ คุน - ยู , ห่ม , คัน - ห่ม ] : หมายถึง ร่ม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คันยู,ห่ม,คันห่ม"

เอาคันยูมาให้แหน่
แปลว่า เอาร่มมาให้หน่อย
คันยู เป็นคำเก่า ปัจจุบันใช้ คำว่า ร่ม

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:19:37
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด