ความหมายของคำว่า "คันยู"

คันยู ภาษาอีสาน หมายถึง

คันยู [ คุน - ยู ] : หมายถึง ร่ม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คันยู"

เอาคันยูมาให้แหน่
แปลว่า เอาร่มมาให้หน่อย
คันยู เป็นคำเก่า ปัจจุบันใช้ คำว่า ร่ม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:15:28
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด