ความหมายของคำว่า "คัว"

คัว ภาษาอีสาน หมายถึง

คัว [ คัว ] : หมายถึง การชำแหละ, ชำแหละเนื้อ, ชำแหละปลา เอามีดชำแหละปลา เรียก คัวปลา เอามีดเชือดเนื้อ เรียก คัวซี้น ถากไม้ไสกบเพื่อทำเรือน เรียก คัวแป้น เจาะเสาเรือน เรียก คัวเสาเฮือน.

( อังกฤษ : to skin (fish), butcher, trim and plane (wood).)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คัว"

มื้อนี้ บ่าวหน่อ เพิ่นได้เอี่ยนมาโตบักใหญ่นึง บ่าวบุญโฮม มาเอาไปคัวถะแหม สิได้กินต้มเอี่ยน
แปลว่า
วันนี้ บ่าวหน่อ ได้ปลาไหล (เอี่ยน คือ ปลาไหล) ตัวใหญ่มาตัวนึง บ่าวบุญโฮมมาเอาปลาปลาไหลไปชำแหละเร็ว จะได้กินต้มปลาไหล

เอาปลาไปคัวแน่ แม่สิต้มปลากินแลง หมายความว่า เอาปลาไปชำแหละล้างหน่อย แม่จะเอาไปทำต้มปลา

คำว่า ถะแหม ดป็นการบอกให้รีบทำ หรือย้ำให้ทำ หรือ การบอกอาการย้ำๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-27 13:57:32
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด