ความหมายของคำว่า "ค่าคาย"

ค่าคาย ภาษาอีสาน หมายถึง

ค่าคาย [ ค่า - คาย ] : หมายถึง ค่าบูชาครูหรือสิ่งของที่ใช้ในการบูชาครูก่อนที่จะศึกษาเล่าเรียน วิชาการต่างๆจากครูอาจารย์

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ค่าคาย"

ค่าคายมีหยังแหน่ 
แปลว่า ค่าครูมีอะไรบ้าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:20:10
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด