ความหมายของคำว่า "คำแพง"

คำแพง ภาษาอีสาน หมายถึง

คำแพง [ คำ - แพง ] : หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คำแพง"

เป็นหยัง คือเส่า คือโสก แท้ คำแพง ของแม 
แปลว่า ทำไมถึงเศร้าโศกอย่างงี้ สุดที่รักของแม่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-30 14:10:35
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด