ความหมายของคำว่า "คันจ้อง"

คันจ้อง ภาษาอีสาน หมายถึง

คันจ้อง [ คัน - จ้อง ] : หมายถึง ร่ม สิ่งที่ใช้ป้องกันแดดหรือฝน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คันจ้อง"

ฝนตกแฮง อย่าลืมเอาคันจ้องไปนำเด้อ หมายถึง ฝนตกหนัก อย่าลืมติดร่มไปด้วย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:19:20
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด