ความหมายของคำว่า "บัก"

บัก ภาษาอีสาน หมายถึง

บัก [ บัก ] : หมายถึง คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่ากว่า

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บัก"

บักเรณู แม่เอิ้นบ่ได้ยินบ่ หมายความว่า เรณู (ชื่อคน) แม่เรียกไม่ได้ยินเหรอ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 18:33:10
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด