ความหมายของคำว่า "บักเขียบ"

บักเขียบ ภาษาอีสาน หมายถึง

บักเขียบ [ บัก-เขียบ ] : หมายถึง น้อยหน่า (ผลไม้)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บักเขียบ"

แม่สิไปเก็บบักเขียบ เบิ่งน้องดี ๆ เด้อหล่า หมายความว่า แม่จะไปเก็บน้อยหน่า ดูแลน้องดี ๆ นะลูก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 18:37:23
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด