ความหมายของคำว่า "แลน"

แลน ภาษาอีสาน หมายถึง

แลน [ แลน ] : หมายถึง วิ่ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แลน"

อย่าแลนออกไปถนน รถสิตำ หมายความว่า อย่าวิ่งออกไปถนน เดี๋ยวรถจะชน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 18:38:46
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด