ความหมายของคำว่า "สำมะแจ๋"

สำมะแจ๋ ภาษาอีสาน หมายถึง

สำมะแจ๋ [ สำ-มะ-แจ๋, สำ-มะ-แจ๋ะ ] : หมายถึง ลักษณะการพูดมากและไม่เป็นความจริง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สำมะแจ๋"

เซาเว่า บ่ต้องมาสำมะแจ๋ หมายความว่า หยุดพูด ไม่ต้องมาพูดมาก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 18:37:34
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด