ความหมายของคำว่า "กะไต"

กะไต ภาษาอีสาน หมายถึง

กะไต [ กะ-ไต ] : หมายถึง กรรไกร

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะไต"

เอากะไตมาให้ยายตัดกระดาษแน หมายความว่า หยิบกรรไกรมาให้ยายตัดกระดาษหน่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:52:48
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด