ความหมายของคำว่า "โห่ง"

โห่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

โห่ง [ โห่ง ] : หมายถึง ขัง, ท่วมขัง, น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วขังอยู่

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โห่ง"

น้ำโห่งฮอยควยพอเอาะเจาะแอแจะ หมายความว่า น้ำขังในรอยเท้าควายพอมองเห็น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:56:49
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด