ความหมายของคำว่า "หง่าง"

หง่าง ภาษาอีสาน หมายถึง

หง่าง [ หง่าง ] : หมายถึง แยก ถ่าง กางออก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หง่าง"

ตัวอย่างเช่น หง่างขาง หมายความว่า ถ่างขาออกจากกัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:55:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด