ความหมายของคำว่า "หน้าเค่ง"

หน้าเค่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

หน้าเค่ง [ หน่า-เค็ง ] : หมายถึง หน้าบึ้ง หน้าตึง เกิดเพราะความโกรธจัด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หน้าเค่ง"

ไปเคียดไผมาคือหน้าเค่งแท้ หมายความว่า ไปโกรธใครมาถึงได้ทำหน้าบึ้งตึงแบบนั้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:56:14
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด