ความหมายของคำว่า "หม่อง"

หม่อง ภาษาอีสาน หมายถึง

หม่อง [ หม่อง ] : หมายถึง บริเวณ, ย่าน, แถว, ตรง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หม่อง"

หม่องใด๋ หมายความว่า ตรงไหน, บริเวณไหน

หม่องนั่น หมายความว่า ตรงนั้น, บริเวณนั้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:56:26
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด